• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2013

Thứ Bảy, 22/06/2013, 00:00 GMT+7

Trong vòng 3 tháng, kể từ ngày 01/9/2013 đến hết ngày 30/11/2013, chính quyền cảng của các nước thành viên Thỏa thuận kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo-MoU) và khu vực Tây Âu-Bắc Đại Tây Dương (Paris-MoU) sẽ tiến hành Chiến dịch kiểm tra tập trung liên quan đến máy chính và máy phụ của các tàu biển ra vào cảng biển của các nước trong khu vực này (CIC 2013).

Nhằm hạn chế các tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài trong Chiến dịch kiểm tra tập trung này, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải áp dụng các nội dung của CIC 2013 trong quá trình kiểm tra các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế từ ngày 16/7/2013 đến ngày 15/8/2013. Trong thời gian này, thuyền trưởng, thuyền viên các tàu sẽ được các Sỹ quan kiểm tra phát câu hỏi về CIC 2013 và hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện.

Đợt kiểm tra chắc chắn sẽ giúp cho các chủ tàu, thuyền trưởng, sỹ quan và thuyền viên có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho CIC 2013. 

Các câu hỏi CIC 2013 xin download file đính kèm.

                                                                        Phòng An toàn và Thanh tra hàng hải