• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Chiến dịch kiểm tra tập trung việc thực hiện các quy định về thời giờ nghỉ theo STCW 78/95 - Năm 2014

Thứ Tư, 13/08/2014, 00:00 GMT+7

Theo thông báo của Tổ chức kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo-MOU) và khu vực Tây Âu-Bắc Đại Tây Dương (Paris-MOU), từ ngày 01/9 đến ngày 30/11/2014 Chính quyền cảng của các nước là thành viên của hai tổ chức này sẽ tiến hành Chiến dịch kiểm tra tập trung (Concentrated Inspection Campain - CIC) về thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên.

Nhằm thực hiện tốt Chiến dịch kiểm tra tập trung của quốc gia thành viên và hạn chế các tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài trong chiến dịch kiểm tra tập trung này, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo: các Cảng vụ hàng hải chủ động nghiên cứu và triển khai nghiêm túc nội dung của Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2014 tới các Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam, các Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển của đơn vị mình; trong quá trình kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, các Sỹ quan kiểm tra phổ biến câu hỏi nội dung về Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2014 và hướng dẫn cho thuyền viên cách thức triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra theo nội dung của Chiến dịch kiểm tra tập trung này; phổ biến nội dung của Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2014 cho tất cả các chủ tàu Việt Nam có tàu hoạt động tuyến quốc tế khu vực phía Bắc tại Hải Phòng và khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8/2014 để các chủ tàu quán triệt, triển khai thực hiện.

Việc thực hiện tốt các chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam sẽ giúp cho các chủ tàu, thuyền trưởng, sỹ quan và thuyền viên có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho CIC 2014./.

Các câu hỏi CIC 2014 và một số hướng dẫn xin download file đính kèm.

 Phòng An toàn và Thanh tra hàng hải – Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh.