• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong hoạt động thi công trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh

Thứ Tư, 31/05/2017, 07:22 GMT+7

Thực hiện chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải của Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam,Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đã phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường đối với các chủ tàu, thuyền viên của tàu thuyền tới cảng, các doanh nghiệp khai thác cảng biển và các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ hàng hải trong khu vực quản lý.

Đối với dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong thi công nạo vét khu nước trước cầu cảng số 2, 3 và 4 Bến cảng Cái Lân đối với đơn vị Chủ đầu tư và đơn vị thi công nhằm mục đích duy trì an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh và đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi trong quá trình thi công.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đãkiểm tra các phương tiện tham gia thi công trước khi cấp phép, công tác điều phối giao thông và thiết lập các báo hiệu hàng hải. Qua quá trình kiểm tra đã phát hiện các tồn tạinhư: một số phương tiện thiếu thiết bị thẻ nhớ ghi, lưu trữ dữ liệu camera giám sát nạo vét và đổ thải trên một số phương tiện, số lượng áo phao cứu sinh thiếu so với quy định trong GCN An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường, khu vực thi côngchưa được lắp đặt đầy đủ các phao báo hiệugiới hạn. Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đãyêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thiện trước khi tiến hành thi công.

Trong quá trình thi công,Cảng vụ hàng hải Quảng Ninhduy trì kiểm tra, giám sátđểđảm bảo nhà thầu và đơn vị tham gia thi công tuân thủ Kế hoạch bảo vệ môi trường và Phương án bảo đảm an toàn trong khi thi công đã được phê duyệt.