• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Thứ Ba, 09/01/2018, 08:32 GMT+7

Đề nghị download file đính kèm./.