• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu khu vực Hòn Gai - Quảng Ninh

Thứ Hai, 24/12/2018, 14:53 GMT+7

QNH - 33 - 2018

Vùng biển : Quảng Ninh

Tên luồng : Hòn Gai-Cái Lân

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu khu vực Hòn Gai – Quảng Ninh do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 21 tháng 12 năm 2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu khu vực Hòn Gai – Quảng Ninh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,4 hải lý, với tâm là điểm HG-PS1 có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

HG-PS1

20°43'26.5"

107°10'28.7"

20°43'22.9"

107°10'35.5"

 độ sâu đạt: -17,0m (âm mười bảy mét).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -16,7m, nằm tại phía Đông của vùng đón trả hoa tiêu, có chiều dài khoảng 640m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 160m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          - Các phương tiện thuỷ khi ra vào vùng đón trả hoa tiêu (Khu đón trả hoa tiêu Hòn Cam) trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh;

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40002, VN4N0002;

 - Nguồn: http://www.vms-north.vn