• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Về chướng ngại vật mới phát hiện là Sà lan bị đắm trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Hai, 07/01/2019, 14:55 GMT+7

QNH-01-2019

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ điện báo của Trạm quản lý luồng Hòn Gai – Cái Lân về việc Sà lan bị đắm trên luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là Sà lan bị đắm trên  luồng Hòn Gai - Cái  Lân tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°56'49.3"

107°03'53.2"

20°56'45.7"

107°04'00.0"

        Vị trí Sà lan đắm nằm giữa tim luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân, cách phao số 18  về phía Bắc khoảng 0,7 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai – Cái Lân tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực Sà lan đắm nói trên. Tuân thủ theo sự điều tiết của Cảng Vụ hàng hải Quảng Ninh và các cơ quan liên quan tại vị trí Sà lan đắm.

 - Nguồn: http://www.vms-north.vn