• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Về chướng ngại vật mới phát hiện là tàu NB-8836 bị đắm tại vùng biển Quảng Ninh

Thứ Hai, 07/01/2019, 14:59 GMT+7

QNH-02-2019

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

          Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu NB-8836 bị đắm tại vùng biển Quảng Ninh như sau:

1. Khu vực Mũi tàu của tàu đắm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi tàu

20°57'12.6"

107°03'45.1"

20°57'09.0"

107°03'51.9"

 

         - Điểm nhô lên cao nhất tại khu vực mũi tàu của tàu đắm có cao độ +4m (dương bốn mét) so với số “0 hải đồ”. Vị trí Mũi tàu của tàu đắm nằm cách thượng lưu cầu cảng khách quốc tế Hòn Gai về phía Đông Bắc khoảng 320m.

2. Khu vực Cabin của tàu đắm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Cabin

20°56'44.5"

107°03'56.8"

20°56'40.9"

107°04'03.5"

 

        - Điểm nhô lên cao nhất tại khu vực cabin của tàu đắm có cao độ -2,4m (âm hai mét tư) so với số “0 hải đồ”. Vị trí Cabin của tàu đắm cách hạ lưu cầu cảng khách quốc tế Hòn Gai về phía Đông Đông Nam khoảng 400m.

        - Thông báo hàng hải số 04/(P)/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/01/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động tại vùng biển Quảng Ninh tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên. Tuân thủ theo sự điều tiết của Cảng Vụ hàng hải Quảng Ninh và các cơ quan liên quan tại vị trí tàu đắm.

      Ghi chú: Nguồn: http://www.vms-north.vn

                     Hải đồ cần cập nhật: VN50004, VN4N0004.