• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Về việc thiết lập mới các phao W2, E báo hiệu khu vực tàu NB-8836 bị đắm trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Ba, 08/01/2019, 15:01 GMT+7

QNH-03-2019

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

       Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ, Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác thiết lập mới các phao W2, E báo hiệu khu vực tàu NB-8836 bị đắm trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc thiết lập mới các phao W2, E báo hiệu khu vực tàu NB-8836 bị đắm trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân với những đặc tính như sau:

1. Phao W2:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°56'44.5"

107°03'56.0"

20°56'40.9"

107°04'02.8"

 

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Tây, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu;

- Vị trí: Cách hạ lưu cầu cảng khách quốc tế Hòn Gai về phía Đông Đông Nam khoảng 390m và nằm về phía Đông của phần cabin tàu NB-8836 bị đắm.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu vàng với một dải màu đen nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh hình nón nối tiếp nhau;

- Số hiệu: Chữ "W2" màu trắng trên nền đen;

- Chiều cao toàn bộ : 5,5m tính đến mặt nước;

b. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp rất nhanh nhóm 9 chu kỳ 10 giây [VQ(9)W.10s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 4,5m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

2. Phao E:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°57'12.6"

107°03'46.2"

20°57'09.0"

107°03'53.0"

 

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Đông, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu;

- Vị trí: Cách thượng lưu cầu cảng khách quốc tế Hòn Gai về phía Đông Bắc khoảng 340m và nằm tại phía Tây của phần mũi tàu NB-8836 bị đắm;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau;

- Số hiệu: Chữ "E" màu đỏ trên nền vàng;

- Chiều cao toàn bộ: 5,5m tính đến mặt nước;

b. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp rất nhanh nhóm 3 chu kỳ 5,0 giây [VQ(3)W.5s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 4,5m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50004; VN4N0004.

              - Nguồn http://www.vms-north.com.vn.