• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Thứ Sáu, 18/01/2019, 10:01 GMT+7

Ngày 03/01/2019, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã ký Quyết định số 02/QĐ-CHHVN về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chu Giang giữ chức Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh kể từ ngày 15/01/2019.