• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Về việc chấm dứt hoạt động các phao W2, E báo hiệu vị trí tàu NB-8836 bị đắm trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Ba, 19/02/2019, 15:57 GMT+7

QNH-04-2019

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Hòn Gai - Cái Lân

Tên báo hiệu

: W2, E

 Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

W2

20°56'44.5"

107°03'56.0"

20°56'40.9"

107°04'02.8"

E

20°57'12.6"

107°03'46.2"

20°57'09.0"

107°03'53.0"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ;  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

- Tàu NB-8836 bị đắm trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân đã được di dời;

- Các phao W2, E báo hiệu tàu NB-8836 đắm đã chấm dứt hoạt động từ ngày 14/01/2019;

- Thông báo hàng hải số 06/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/01/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

  Nguồn http://www.vms-north.com.vn