• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Về thông số kỹ thuật luồng Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Ba, 12/03/2019, 15:09 GMT+7

QNH - 05  - 2019

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân hoàn thành ngày 26 tháng 02 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          1. Đoạn luồng từ Hòn Một đến cầu Bãi Cháy:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,8m (âm chín mét tám).

          Lưu ý: Dải cạn tại phía bên trái luồng, từ thượng lưu phao số 14 khoảng 640m đến thượng lưu phao số 16 khoảng 520m, có độ sâu nhỏ nhất -9,3m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

          - Dải cạn tại phía bên phải luồng, từ thượng lưu phao số 13 khoảng 730m đến thượng lưu phao số 15 khoảng 250m, có độ sâu nhỏ nhất -9,6m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m.

          2. Đoạn luồng từ cầu Bãi Cháy đến hết bến số 2 cảng Cái Lân:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,2m (âm chín mét hai).

          Lưu ý: - Điểm cạn có độ sâu -8,9m, nằm phía bên phải luồng, cách phao số 25 về phía hạ lưu khoảng 145m và cách biên phải luồng khoảng 10m.

          - Dải cạn tại phía bên phải luồng, từ thượng lưu phao số 27 khoảng 65m đến hạ lưu phao số 29 khoảng 50m, có độ sâu nhỏ nhất -7,6m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 35m.

          3. Đoạn luồng từ bến số 2 đến hết bến số 1 cảng Cái Lân:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải có chiều rộng thay đổi 130÷70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -8,6m (âm tám mét sáu).

          4. Vùng quay tàu trước bến 5, 6, 7:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=175m, tâm vũng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WG-S84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'38,1"

107°03'10,4"

20°58'34,5"

107°03'17,1"

Độ sâu đạt: -8,9 m (âm tám mét chín).

          Lưu ý: Dải cạn tại khu vực hạ lưu phao W1, cách phao W1 khoảng 70m, có độ sâu nhỏ nhất -8,5m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 20m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Nguồn http://www.vms-north.com.vn