• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Quy định giới hạn tốc độ hành trình đối với phương tiện thủy cao tốc khu vực Vạn Gia - Hải Hà và trên luồng hàng hải Vạn Gia

Thứ Hai, 22/04/2019, 09:08 GMT+7