• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Khuyến nghị chấp hành các quy định khi hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển Quảng Ninh khu vực Vạn Gia - Hải Hà

Thứ Tư, 05/06/2019, 16:55 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

越南航海局

广宁航海港务

KHUYẾN NGHỊ

建议

CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH KHI HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI

VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN QUẢNG NINH KHU VỰC VẠN GIA - HẢI HÀ

在万家-海河区的广宁海港的水域中遵守航海活动时的规定

 

Các tàu thuyền khi hoạt động trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh khu vực
Vạn Gia - Hải Hà phải chấp hành các quy định sau:

在万家-海河地区的广宁海港水域中活动时的各个船应遵守以下规定:

   

       1. Thủ tục tàu thuyền ra, vào vùng nước cảng biển:

1. 航行和进入海港水域的手续:

- Thông báo tàu thuyền đến cảng biển chậm nhất 08 giờ trước khi tàu đến vị trí dự kiến đến cảng; trường hợp tàu di chuyển giữa các cảng biển Việt Nam hoặc khu vực hàng hải không quá 20 hải lý thì chậm nhất 02 giờ trước khi tàu đến vị trí đến cảng.

在船舶到达预期港口目的地之前至少8小时通知各个船到达海港;如果船舶在越南海港之间移动或海洋区域不超过20海里,至少在船舶抵达港口目的地前02小时。

- Thông báo tàu thuyền rời cảng biển chậm nhất 02 giờ trước khi tàu rời cảng, người làm thủ tục phải thông báo trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin liên lạc khác cho Cảng vụ hàng hải biết nội dung Thông báo tàu rời cảng.

在船舶离开港口之前至少02小时通知船舶离开海港,完成程序的人必须直接或通过其他通讯方式通知港务,以了解离开港口的船舶通知的内容。

- Giấy tờ phải nộp (bản chính) cho Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Móng Cái: Bản khai chung, Danh sách thuyền viên, Danh sách hành khách (nếu có), Bản khai hàng hoá nguy hiểm (nếu có).

文件必须提交(原件)在芒街给广宁航海港务的代表:一般声明,机组人员名单, 客户名单(如有),危险货物舱单(如有)。

- Giấy tờ phải xuất trình cho Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Móng Cái: Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền, Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật hoặc Sổ an toàn kỹ thuật của tàu thuyền, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng và máy trưởng đối với tàu thuyền có trọng tải từ 50 tấn đến 200 tấn hoặc công suất máy chính trên 200 sức ngựa; Miễn xuất trình bằng cấp chuyên môn của thuyền trưởng và máy trưởng đối với tàu thuyền có trọng tải dưới 50 tấn.

文件必须提交在芒街给广宁航海港务的代表:船舶登记证,船舶技术安全证书或技术安全手册,吨位在50吨到200吨之间或主发动机容量超过200马力的船舶的船长和总工程师的专业证书;对于吨位小于50吨的船舶,豁免船长和总工程师的专业资格

- Tàu thuyền nếu có thời gian lưu lại cảng không quá 24 giờ được thực hiện làm thủ tục cho tàu nhập cảnh, xuất cảnh cùng một lúc.

如果船舶在港口停留的时间不超过24小时,则应执行船舶同时进出的程序。

 

2. Điều kiện an toàn kỹ thuật của tàu thuyền:

2. 船舶技术安全条件:

Tàu thuyền đến hoạt động trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh phải đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

在广宁海港水域活动的船舶必须确保按规定的技术安全条件,并接受广宁航海港务的检查和监督。

3. Tìm kiếm, cứu nạn:

3. 寻找与救灾

Khi phát hiện tai nạn hay nguy cơ xảy ra tai nạn, người phát hiện phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu, tiến hành ngay các biện pháp cứu nạn, phòng ngừa phù hợp để cứu người, tài sản và ngăn ngừa hoặc hạn chế tổn thất tới mức thấp nhất và thông báo kịp thời cho Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Móng Cái qua VHF trên kênh 16 hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác.

     

发生事故或发生事故的危机时,发现者必须立即发出紧急信号,立即采取救援措施和适当的预防措施,以挽救人身和财产,防止或限制损失到最低水平,并通过16频道VHF或其他通讯设施,立即通知在芒街给广宁航海港务的代表。

4. Tại nạn hàng hải:

4. 航海灾难

Khi xảy ra tai nạn, sự cố hàng hải, thuyền trưởng có trách nhiệm:

当发生事故、航海事故时,船长有责任:

- Tìm mọi cách đảm bảo an toàn cho thuyền viên, phương tiện.

找到确保船员和车辆安全的方法。

- Thông báo ngay cho Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Móng Cái qua VHF trên kênh 16 hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác.

立即通过16频道的VHF或其他通讯设施通知在芒街给广宁航海港务的代表。

 

 

ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH TẠI MÓNG CÁI

在芒街给广宁航海港务的代表

Địa chỉ: Xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

地址:广宁省,芒街市,永实社

Số điện thoại/Tel: +84-203-3785082       Fax:    +84-203-3785955            VHF: Kênh 16

电话:+84-203-3785082                       传真:+84-203-3785955           VHF:16频道

Thư điện tử/Email: vangia.qnh@vinamarine.gov.vn