• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Quyết định giải thể trạm Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại đảo Trần

Thứ Sáu, 28/06/2019, 10:26 GMT+7
Các bài đã đăng