• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia

Thứ Bảy, 06/07/2019, 02:52 GMT+7

QNH-13-2019

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Vạn Gia

Tên báo hiệu : P4

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°23'58.9"

108°00'31.0"

21°23'55.3"

108°00'37.7"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố đứt trôi phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

  Thông báo hàng hải số: 188/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/6/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cập nhật: V140002; V130037.

Nguồn: http://www.vms-north.vn