• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Công điện về phòng, chống áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thứ Ba, 30/07/2019, 16:30 GMT+7