• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông tin cướp biển, cướp có vũ trang đối với tàu thuyền tại khu vực biển Sulu-Celebes-Malacca

Thứ Năm, 08/08/2019, 08:43 GMT+7