• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải: Phía Đông Hòn Pháo Trong - Hòn Pháo Ngoài

Thứ Ba, 13/08/2019, 14:16 GMT+7