• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tăng cường phối hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ Hai, 16/09/2019, 11:23 GMT+7

Quảng Ninh được ví là “Việt Nam thu nhỏ” thì giao thông đường thủy ở Quảng Ninh cũng mang những nét đặc trưng nhất của Việt Nam, trong đó hoạt động hàng hải đan xen với hoạt động đường thủy nội địa, số lượng tàu thuyền rất lớn, đa dạng và phức tạp. Để tiếp tục tăng cường và duy trì mối quan hệ phối hợp truyền thống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải và đường thủy nội địa trên địa bàn tình Quảng Ninh, ngày 09/9/2019, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi làm việc với nhau.

Khu vực hàng hải Hòn Gai là  nơi có mật độ tàu thuyền, hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa đan xen, phức tạp

Tại buổi làm việc, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất về nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và cơ chế phối hợp hoạt động giữa Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và đường thủy nội địa. Theo đó, hai cơ quan trao đổi, thống nhất biện pháp phối hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về hàng hải và đường thủy nội địa đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển, sử dụng luồng hàng hải; Việc neo chờ của tàu khách du lịch ra, vào bến cảng khách Hòn Gai Vinashin khu vực Bến Đoan; Trao đổi, thống nhất biện pháp phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ tại cảng biển; Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền liên quan đến việc cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông hiện hữu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực....

Buổi làm việc này là cơ sở cho hai cơ quan phối hợp hoạt động nghiệp vụ một cách có hiệu quả và thiết thực hơn. Cùng với đó, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của mỗi cơ quan, tăng tính chủ động và chịu trách nhiệm tại khu vực mình quản lý nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân để góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung./.

Các bài đã đăng