• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Chanh

Thứ Sáu, 13/12/2019, 08:20 GMT+7

QNH-33-2019

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sông Chanh - Quảng Ninh được hoàn thành ngày 26 tháng 11 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

          1. Đoạn luồng tiếp nối từ phao số 29 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đến thượng lưu phao số 6 khoảng 300m:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt:   -2,3m (âm hai mét ba).

          2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 6 khoảng 300m đến phao số 16:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,8 m (âm một mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

                           Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Sông Chanh đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

          Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

Nguồn: VMS-NORTH.VN