• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Cv 1315/CVHHQN-ATANHH ngày 27/12/2019 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc Thông tin cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và Malacca

Thứ Sáu, 27/12/2019, 11:17 GMT+7

Cv 1315/CVHHQN-ATANHH ngày 27/12/2019 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh gửi các Thuyền trưởng tàu Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế và các Chủ tàu, các Công ty quản lý, khi thác biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế về việc Thông tin cướp biển, cướp có vũ trang tại khu vực biển Sulu-Celebes và Malacca.