• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Hai, 02/03/2020, 09:46 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 27/11/2019 của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về tổ chức đại hội chi bộ trong Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, chiều ngày 28/02/2020, Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2020 ( đây là Chi bộ được Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam chọn là chi bộ điểm tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022).

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy Cục HHVN; Đinh Văn Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục HHVN, Chủ nhiệm UBKT; Nguyễn Thị Hồng Phương, Ủy viên BCH Đảng ủy Cục HHVN, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục HHVN; đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục HHVN. Về phía Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Ủy viên BCH Đảng ủy Cục HHVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải.

Đ/c Hoàng Văn Hoan, Bí thư Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Hoàng Văn Hoan, Bí thư Chi bộ cho biết, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể đảng viên Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2020. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ ngày càng được nâng cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chị bộ tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nỗ lực phấn đấu để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2020 - 2022. Phấn đấu xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đ/c Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh ghi nhận kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh năm 2020 là năm mà Đảng và Nhà nước coi là năm bản lề trong triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Tuy nhiên, chúng ta đang phải đối mặt với dịch bệnh toàn cầu (Covid-19) đang bùng phát chưa có dấu hiệu kiểm soát được. Dịch bệnh đã, đang và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trực tiếp lên ngành hàng hải tại khu vực cảng biển Quảng Ninh. Khó khăn, thách thức là hết sức rõ ràng và để duy trì và phát huy kết quả tăng trưởng hai con số như năm 2019, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh nói chung và của Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là công tác Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải, điều kiện lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đồng chí tin tưởng sâu sắc rằng trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn nữa. Và bắt đầu từ hôm nay, từ Đại hội này – Đại hội với Chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới –Sáng tạo” và Phương châm “Dân chủ – Trí tuệ – Thành công” sẽ là nền tảng để các đồng chí gặt hái nhiều thành công mới.

Đ/c Nguyễn Chu Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tham gia bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và dự thảo Báo cáo tổng kết của Chi bộ. Các đảng viên đóng góp nhiều tham luận có chất lượng, tập trung bàn thảo về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Đại hội Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải nhiệm kỳ 2020- 2022 đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy khóa mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ.

Cấp ủy Chi bộ An toàn và Thanh tra hàng hải nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội