• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch liên quan đến tàu thuyền hoạt động tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 20/03/2020, 10:50 GMT+7