• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại khu vực cảng biển Quảng Ninh do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh quản lý

Thứ Ba, 31/03/2020, 09:12 GMT+7