• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Giải quyết khó khăn vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên và giấy chứng nhân của tàu biển trong mùa dịch Covid-19

Thứ Tư, 01/04/2020, 15:16 GMT+7
Các bài đã đăng