• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo về việc giảm giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền VN hoạt động vận tải nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư, 29/04/2020, 15:50 GMT+7