• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo về việc cập nhật đơn giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền khu vực Quảng Ninh (Công ty Cổ phần Hòa Anh)

Thứ Năm, 04/06/2020, 22:41 GMT+7