• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Công điện Cơn bão số 1 (NURI) trên biển Đông (lần 1)

Thứ Bảy, 13/06/2020, 11:22 GMT+7