• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền (Bổ sung)

Thứ Hai, 13/07/2020, 12:07 GMT+7