• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Công điện về phòng chống áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thứ Sáu, 31/07/2020, 13:04 GMT+7

Đề nghị download file đính kèm./.