• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải trên biển các ngày từ 21 đến 23/10/2020

Thứ Sáu, 16/10/2020, 00:54 GMT+7
Các bài đã đăng