• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tăng cường kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cảng biển Quảng Ninh

Thứ Năm, 13/05/2021, 12:33 GMT+7

Triển khai thông báo số 1736/TB-CHHVN ngày 11/5/2021 về Kết luận của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động hàng hải, ngày 12/5/2021, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống Covid-19 tại vùng nước cảng biển Quảng Ninh. Cụ thể:

1. Phòng Pháp chế phụ trách tổ chức kiểm tra, đôn đốc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng biển, đặc biệt yêu cầu việc quản lý người vào/ra tại cổng cảng, cầu cảng và bảo đảm công tác khai báo y tế không bỏ sót bất cứ một đối tượng nào, trong quá trình tàu làm hàng tại cảng, thuyền viên hạn chế tiếp xúc với công nhân, nhân viên cảng và ra ngoài khu vực boong tàu…; thực hiện đúng nội dung khuyến cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại các văn bản đã ban hành trong thời gian gần đây liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

2. Phòng Thủ tục tàu thuyền, các Đại diện, Trạm phụ trách công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các phương tiện thủy nội địa, phương tiện mang cấp VR-SB, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải, xếp dỡ; thực hiện nghiêm các hướng dẫn tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành các “hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế, phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”, Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành “quy chế quản lý người, phương tiện thủy đến, đi và hoạt động tại các cảng trên địa bản tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên ngành tại cảng (Hải quan, Kiểm dịch, Biên phòng) tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ động nắm bắt lịch trình, kế hoạch của các tảu biển đến cảng; đặc biệt tăng cường đến các giải pháp giúp giải quyết thủ tục nhanh chóng, đảm bảo việc giãn cách đúng quy định tại khu vực làm thủ tục.

3. Phòng An toàn – An ninh hàng hải phụ trách giám sát, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của các tàu biển quốc tịch Việt Nam và nước ngoài. Trong đó các tàu biển quốc tịch nước ngoài đến khu vực cảng biển Quảng Ninh phải đặc biệt tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương.

Một số hình ảnh việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cảng biển Quảng Ninh: