• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo danh sách bổ sung đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền

Thứ Ba, 17/08/2021, 16:35 GMT+7

Thông báo danh sách bổ sung đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền