• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Đại hội Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo

Thứ Ba, 19/05/2020, 18:44 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam và Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 27/11/2019 của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, sáng ngày 19/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 16