• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Thông báo

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tăng cường phối hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ Hai, 16/09/2019, 11:23 GMT+7

Ngày 09/9/2019, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi làm việc để tiếp tục tăng cường và duy trì mối quan hệ phối hợp truyền thống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải và đường thủy nội địa trên địa bàn tình Quảng Ninh.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 15