• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Thông báo

Thư mời báo giá sửa chữa ca nô CVHHQN 18 (QN6250) và tàu lai Cái Lân 06

Thứ Ba, 31/03/2020, 14:11 GMT+7

Vb 340/CVHHQN-TCHC và Vb 343/CVHHQN-TCHC ngày 30/3/2020 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc báo giá sữa chữa ca nô CVHHQN 18 (QN6250) và tàu lai Cái Lân 06
Các bài đã đăng
Trang 1 / 16