• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Hình ảnh buổi Thực tế tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Hàng hải K04 năm 2018 đi thực tế tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Thứ Ba, 09/10/2018, 09:22 GMT+7

Sáng 04/10/2018, Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam và Trường Cán bộ Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức cho lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Hàng hải K04 năm 2018 thực tế tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Các bài đã đăng
Trang 1 / 13