• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 69 năm 2018

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Thứ Hai, 23/04/2018, 14:47 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 265/KH-CVHHQN ngày 29/3/2018 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, ngày 20/4/2018, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 69 năm 2018.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 12