• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
TB

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Thứ Sáu, 18/01/2019, 10:01 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Nguyễn Chu Giang - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 13