• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

VV tăng cường kiểm soát người đến vùng biển Quảng Ninh

Thứ Ba, 27/07/2021, 13:46 GMT+7

Văn bản số 421 /KDYT-KDYT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường kiểm soát người đến vùng biển Quảng Ninh

Các bài đã đăng