• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Công điện số 553/CĐ-PCTT&TKCN ngày 29/06/2022 Về phòng, chống áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thứ Tư, 29/06/2022, 11:25 GMT+7

Công điện số 553/CĐ-PCTT&TKCN ngày 29/06/2022 Về phòng, chống áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông