• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo về việc xác nhận thời gian đi biển (gửi các chủ tàu, thuyền trưởng các tàu thuyền)

Thứ Năm, 03/08/2023, 09:02 GMT+7

Thông báo về việc xác nhận thời gian đi biển gửi các chủ tàu, thuyền trưởng các tàu thuyền (cụ thể tại Văn bản số 618/CVHHQN-TTTT ngày 02/8/2023 đính kèm)