• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo và Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh của tàu lai Cái Lân 06 và Cái Lân 08

Thứ Hai, 01/07/2024, 09:16 GMT+7

Thông báo số 648/TB-CVHHQN ngày 01/7/2024 và Quyết định số 642/QĐ-CVHHQN ngày 01/7/2024 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh ban hành Quy định giá dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh của tàu lai Cái Lân 06 và Cái Lân 08