• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Thông báo về việc sử dụng chữ ký số khi thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Thứ Ba, 26/12/2017, 16:18 GMT+7

Đề nghị download file đính kèm./.