• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Quy định về bảo trì công trình hàng hải
Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Công bố cùng nước Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Tài liệu hướng dẫn Thông tư 23/2017/TT-BGTVT
Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu Cảng
Thông tư Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
Nghị định về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.
Trang 1 / 9