• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Nghị định quy định việc giao những khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản ly chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định 78/2013/NĐ-CP "minh bạch tài sản và thu nhập"
Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật Khiếu lại.
Nghị định 64/2014/NĐ-CP Hướng dẫn luật Tiếp công dân.
Nghị định 159/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
Nghị Định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Nghị định của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải
Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu Cảng
Nghị định về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.
Trang 1 / 3