• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Nghị Định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Nghị định của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải
Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu Cảng
Nghị định về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.
Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
Nghị định quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toan Hàng hải
Trang 1 / 3