• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Chỉ dẫn hành hải an toàn khu vực thường xảy ra tai nạn vùng nước cảng biển khu vực Hòn Gai, Cẩm Phả

Thứ Hai, 18/02/2019, 08:33 GMT+7

Căn cứ vào tình hình hoạt động của tàu thuyền trong vùng nước cảng biển khu vực Hòn Gai - Cẩm Phả, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh xin đưa ra một số vị trí cần đặc biệt lưu ý có khả năng xảy ra nguy cơ cao về mất an toàn hành hải. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh yêu cầu thuyền trưởng các tàu biển - phương tiện thủy nội địa, hoa tiêu dẫn tàu khi đi qua khu vực sau cần di chuyển thận trọng, hạn chế tốc độ, tăng cường cảnh giới và duy trì trực canh đúng quy định:

1. Khu vực luồng Hòn Gai:

2. Khu vực luồng Cẩm Phả: