• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải

Thứ Hai, 03/06/2019, 10:16 GMT+7

Sơ đồ bắn đạn thật khu vực đảo Thượng Mai

Thời gian chính xác từ 07h00 ngày12/6/2019 đến 24h ngày 12/6/2019;