• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Khuyến nghị về bảo đảm an toàn hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động khi tầm nhìn xa bị hạn chế

Thứ Tư, 05/06/2019, 16:35 GMT+7

  

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

 

KHUYẾN NGHỊ

VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG KHI TẦM NHÌN XA BỊ HẠN CHẾ

Các tàu thuyền khi hoạt động trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh phải thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mọi tàu thuyền phải hành trình với tốc độ an toàn phù hợp với hoàn cảnh thực tế xảy ra và điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế. Tàu thuyền máy phải chuẩn bị máy sẵn sàng để có thể điều động được ngay tức khắc

2. Trong điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế, nếu nghe thấy tín hiệu sương mù trước chính ngang, phải:

- Bật tín hiệu sương mù;

- Giảm tốc độ đến mức thấp nhất, đủ để cho tàu ăn lái;

- Dừng lại khi cần thiết;

- Hành trình hết sức thận trọng cho đến khi không có nguy cơ đâm va nữa

3. Đèn và dấu hiệu

Tàu thuyền máy dài < 50 mét đang hành trình

Trưng một đèn cột trước + các đèn mạn + đèn lái

 

Nhìn từ phía sau

Từ phía trước

Từ bên phải

Tàu thuyền máy dài >= 50 mét đang hành trình

Trưng một đèn cột trước + đèn cột sau + các đèn mạn + đèn lái

 

Nhìn từ phía sau

Từ phía trước

Từ bên phải

Tàu thuyền máy dài < 50 mét đang neo

Trưng một đèn trắng hoặc một quả cầu

Tàu thuyền máy dài >= 50 mét đang neo

Phía mũi trưng một đèn trắng  hoặc một quả cầu; Phía lái trưng một đèn trắng đặt thấp hơn đèn trắng phía mũi; và nếu

Tàu thuyền máy dài >= 100 mét đang neo

Sử dụng đèn làm việc hoặc các đèn tương đương chiếu sáng boong tàu

         

 

4. Tín hiệu âm thanh

Tín hiệu

Dụng cụ phát

Giãn cách

Ý nghĩa

Một tiếng còi dài (-)

Còi

Không quá 02 phút

Một tàu thuyền máy đang còn trớn

2 tiếng còi dài (- -) cách nhau 02 giây

Còi

Không quá 02 phút

Tàu thuyền máy đang hành trình nhưng đã dừng máy, hết trớn

Một tiếng còi dài tiếp theo 2 tiếng ngắn (- ..)

Còi

Không quá 02 phút

Đó là một tàu:

1. Mất khả năng điều động;

2. Thuyền buồm;

3. Hạn chế khả năng điều động;

4. Bị mớn nước khống chế;

5. Đang đánh cá;

6. Đang lai kéo, đẩy tàu khác.

Khua một hồi chuông dài 5 giây

Chuông

Không quá 01 phút

Tàu thuyền có chiều dài dưới 100 mét đang neo

Khua một hồi chuông 5 giây tiếp theo hồi cồng 5 giây

Chuông và Cồng

Không quá 01 phút

Tàu thuyền có chiều dài lớn hơn 100 mét đang neo, chuông ở mũi còn cồng ở lái tàu

3 tiếng chuông, tiếp theo khua một hồi chuông tiếp theo 3 tiếng chuông

Chuông

Không quá 01 phút

Tàu thuyền mắc cạn ngoài việc phát tín hiệu chuông và cồng như quy định còn phải gõ 3 tiếng chuông riêng biệt trước và sau mỗi hồi chuông. Có thể phát thêm tín hiệu bằng còi

 

 

 

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại/Tel: +84-203-3825604                                           Fax: +84-203-3826137

Thư điện tử/Email: cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn