• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Sáu, 14/06/2019, 16:54 GMT+7

QNH - 11 - 2019

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân sau nạo vét duy tu hoàn thành ngày 14 tháng 6 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          1. Đoạn luồng từ Hòn Một đến cầu Bãi Cháy:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,9m (âm chín mét chín).

          2. Đoạn luồng từ cầu Bãi Cháy đến hết bến số 2 cảng Cái Lân:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,9m (âm chín mét chín).

          3. Đoạn luồng từ bến số 2 đến hết bến số 1 cảng Cái Lân:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải có chiều rộng thay đổi 130÷70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,0m (âm chín mét).

          4. Vùng quay tàu trước bến 5, 6, 7:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=175m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WG-S84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'38.1"

107°03'10.4"

20°58'34.5"

107°03'17.1"

Độ sâu đạt: -9,9 m (âm chín mét chín).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

          Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50003, V14N0003, VN50004, V14N0004;

Nguồn: vms-north.vn