• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về việc hoàn thành công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân.

Thứ Bảy, 06/07/2019, 02:58 GMT+7