• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về việc cấm hoạt động hàng hải khu vực vịnh Bái Tử Long

Thứ Sáu, 13/09/2019, 21:16 GMT+7