• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật luồng Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Hai, 07/10/2019, 14:02 GMT+7