• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải trên vùng biển Quảng Ninh

Thứ Hai, 21/10/2019, 08:10 GMT+7