• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm 2020

Thứ Sáu, 27/12/2019, 09:35 GMT+7

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Chỉ thị liên tịch số 4381/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 22/11/2019 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Công văn số 4382/BCĐ ngày 22/11/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về việc  tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị công chức viên chức trong Cục Hàng hải Việt Nam, sáng ngày 25/12/2019, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm 2020.

Hội nghị công chức viên chức Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh năm 2020

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN; đồng chí Đinh Văn Thắng, UV Ban thường vụ, Trưởng phòng TCCB Cục HHVN, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, các đồng chí Trưởng phòng ATANHH, PC Cục HHVN và Chánh Thanh tra Cục HHVN cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2019; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy chế nội bộ của đơn vị năm 2019 và sửa đổi, bổ sung các dự thảo Quy chế năm 2020.

Đ/c Vũ Ngọc Bích, Phó Giám đốc Cảng vụ HHQN trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 tại Hội nghị

Với tinh thần dân chủ cao, công chức, viên chức đã tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các bản báo cáo của đơn vị, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức và người lao động. Qua đó góp phần làm tăng thêm lòng tin của công chức, viên chức và người lao động đối với sự lãnh đạo, điều hành của Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Đ/c Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN đã biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh trong năm vừa qua, nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác, hoạt động của đơn vị và nhấn mạnh Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công việc, tận dụng tối đa lợi thế về cảng biển để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải đến hợp tác và phát triển.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ HHQNtiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục HHVN

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức đơn vị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục HHVN và xin hứa tập thể công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh luôn giữ vững sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, cố gắng, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là lá cờ đầu của hệ thống Cảng vụ hàng hải cả nước.

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 và phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2020 giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Các bài đã đăng